คุณแม่มาซื้อเครื่องปั๊มนมเตรียมไว้ก่อนคลอดเพื่อที่จะนำไปใช้ที่โรงพยาบาลหลังจากคลอดน้อง ทางผู้เชี่ยวชาญที่ประจำอยู่ที่บูธจึงได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาโดยละเอียดเพื่อให้คุณแม่ได้เตรียมตัว ซึ่งหลังจากคุณแม่คลอดน้องพราว คุณแม่มีความตั้งใจมากที่จะให้น้องพราวทานนมแม่ ด้วยความขยันและมีวินัยในการปั๊มในขณะที่ยังอยู่โรงพยาบาลคุณแม่แพรก็จะปั๊มกระตุ้นทุก 2-3 ชม. จนทำให้ทุกวันนี้ คุณแม่แพรมีปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ