ข้อมูลจากคุณแม่บี (Bee Hongprayoon) ที่มาบอกเล่าเรื่องราวของเส้นทางนมแม่ ว่าคุณแม่ต้องมีความอดทนและความขยันมากเพียงใด คุณแม่บีเล่าว่าเคยใช้เครื่องปั๊มนม Spectra3(ปัจจุบันคือSpectra Dew300)ในช่วงแรกและตอนนี้ก็ได้เครื่องปั๊มนมที่สามารถต่อแบบปั๊มคู่ได้มาเป็นตัวช่วยเพื่อลดระยะเวลาในการปั๊มและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณแม่บีขยันปั๊มมาก ไม่เคยท้อเลยจากที่น้ำนมยังน้อยมากจนทุกวันนี้คุณแม่มีน้ำนมมากพอที่จะให้น้องนีน่าได้เพียงพอเลยล่ะค่ะ