ขอขอบพระคุณ คุณหมอคุณแม่ยีนส์เเละน้องริต้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้เครื่องปั๊มนม Spectra ค่ะ