ก่อนมีลูก เพื่อนๆ หลายคนบอกว่าเครื่องนี้ดีที่สุด ปั๊มได้เร็วและไม่เจ็บ...