The Little Store

อ.สามพราน จ.นครปฐม
ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย เครื่องปั๊มนม Spectra เครื่องศูนย์ไทย

10/12 หมูที่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 7 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร. 034-311369 ต่อ 189 หรือ 062-196-4827