Spectra

รีวิวจากคุณ : จูน

เป็นเครื่องปั้มนมที่ใช้ดีมากๆค่ะ กระตุ้นดีน้ำนมดีมากๆ ชอบมากๆค่ะ เครื่องใช้ง่ายมากๆเลย คุ้มค่ามากๆ

06F81D4C-D7BB-49B6-A0F6-BF5E9D70BED3.jpeg