Spectra BackFlow Protector

ตัวป้องกันน้ำนมใหลย้อน

อุปกรณ์ปั๊มนมแบบขายแยกชิ้น เพื่อให้คุณแม่สามารถซื้อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน 

เพื่อสุขอนามัย และความสะอาดปลอดภัยของคุณและลูกน้อย หรือเมื่ออุปกรณ์มีการชำรุด เราแนะนำให้เปลี่ยนชิ้นส่วนของอุปกรณ์ปั๊มนมทุกๆ 6 เดือน

Features :

  • ตัวกันย้อน backflow ใช้ได้กับกรวย Spectra / Cimilre / Maymom / Freemie
  • ฝาประกบ ใส่กับกรวยได้ทุกขนาด
  • ป้องกันการไหลย้อนของน้ำนมเข้าสายลมในขณะที่ทำการปั๊มนม
  • ปลอดสารก่อมะเร็ง (BPA Free)