ไอริน คิดส์ ช็อป

บางบอน กรุงเทพฯ

Irene Kids Shop

27 ซอย เอกชัย 84 ถ. เอกชัย แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
084-551-6510 084-548-7577  

Address

27 ซอย เอกชัย 84 ถ. เอกชัย แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150

Open Hours

Every Day: 9.00 – 17.00 น.