Influencer  Review

คุณโบว์ ชมพูนุท
”เครื่องปั๊มนมที่แม่ใช้มาตั้งแต่ Day1 ของการให้นมน้องเฟนค่ะ "Spectra Dual S" นอกจากดีไซน์ที่สวยคลาสิคแล้ว แม่ชอบความนุ่มของเครื่องค่ะ ปรับเลเวลได้ถึง 15 เลเวล (ตอนนี้ใช้เลเวล 1 หรือ 2) น้ำนมก็ออกเยอะแล้วค่ะ ประทับใจ”