รู้ทันภาวะครรภ์เสี่ยง

รู้ทัน…ภาวะครรภ์เสี่ยง!!

สิ่งสำคัญที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องมั่นสังเกตตัวเอง

อายุของคุณแม่
o ตั้งครรภ์โดยที่มีอายุน้อยกว่า 17 ปี
o ตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35 ปี

คุณแม่เคยมีประวัติการตั้งครรภ์ผิดปกติ
o เคยมีทารกเสียชีวิตในครรภ์ หรือเสียชีวิตเมื่อแรกเกิด
o เคยแท้งเอง มากกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน
o ทารกแรกคลอดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือ มากกว่า 4,000 กรัม
o มีภาวะครรภ์เป็นพิษในครรภ์ก่อนหน้า
o เคยมีประวัติคลอดก่อนกำหนด
o มีประวัติตั้งครรภ์แฝด ภาวะรกเกาะต่ำ ภาวะรกเสื่อม ภาวะน้ำคร่ำน้อย

คุณแม่ควรทำการฝากครรภ์กับโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจติดตามการตั้งครรภ์ ว่าสุขภาพแต่ละช่วงอายุครรภ์เป็นปกติหรือไม่ เพื่รวมทั้งป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อคุณแม่และลูกน้อยได้อีกด้วยนะคะ