Influencer  Review

คุณเนย โชติกา
”น้ำนมมาแล้ววว อคิณน้อยผู้กินเก่ง มีนมกินแล้วคับ แม่ๆเริ่มมีกำลังใจ ผู้ช่วยของเค้า เครื่องปั๊มนม @spectrathailand”