Influencer  Review

คุณต่าย ชุติมา
”ถ่ายรูปเพื่อบันทึกความเพียร ที่ในที่สุดมาถึงถุงที่ 999 แล้วค่ะ ต้องขอบคุณ @spectrathailand ที่ทำให้ปั๊มได้เกลี้ยงเต้าสุดๆ น้ำนมไหลมาเทมา”
Spectra S1 , 9+