Influencer  Review

คุณจูน กษมา
”เรื่องนมแม่สำคัญกับแม่จูนมาก เครื่องปั๊มนมก็เช่นกันควรเลือกเครื่องปั๊มนมคุณภาพสูง เป็นอีกทางเลือกนึงของแม่ๆ ด้วยนะคะ”
Spectra S1+ , 9+