ร้านยาฟาร์มมาชิป

ขอนแก่น

Pharmmaship

ร้านยาฟาร์มมาชิป (ข้าง รพ.ราชพฤกษ์ ใหม่ )
114/70-71 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

  084-519-3564

 

Address

ร้านยาฟาร์มมาชิป(ข้าง รพ.ราชพฤกษ์ ใหม่ )
114/70-71 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Open Hours

Every Day: 8.00 – 21.00 น.